A-Pofig.Net

На головну Правила Зворотній зв'язок


Бюджет


У КР А ЇН А

ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

(сьоме скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23 грудня 2016 року№ 135

 

Про районний бюджет

на 2017 рік

 

 

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2017 рік:

 

доходи районного бюджету у сумі 295987,7 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 294341,2 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1646,5 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 295987,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 294325,7 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1662,0 тис. гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 18,0тис.грн. згідно з додатком №4 до цього рішення;

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 15,5 тис.грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 15,5 тис.грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 294325,7 тис. грн. та спеціальному фонду 1662,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджетуу сумі 700,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення, в тому числі:

Інші додаткові дотації з районного бюджету за зверненням міської і сільських рад:

на утримання дошкільних закладів освіти в сумі 9410,4 тис.грн.;

на утримання закладів культури в сумі 2164,5 тис.грн.

інші субвенції з загального фонду районного бюджету :

бюджету м. Кузнецовськ на забезпечення соціальною реабілітацією дітей з інвалідністю в комунальному закладі „Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів„ ім. З.А. Матвієнко в сумі 50,0 тис. грн.

Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків протягом 2017 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6до цього рішення.

 

6.Затвердити на 2017 рік резервнийфонд районного бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 259,7 тис. грн. згідно з додатком № 7до цього рішення.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

 

11. Керівникам бюджетних установ:

11.1 Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

11.2 Не приймати рішень щодо збільшення штатної чисельності працівників у порівнянні з їх чисельністю на кінець 2016 року.

11.3 Планувати у 2017 році видатки, пов’язані зі стимулюванням працівників лише за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги і енергоносіїв.

12.Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2017 рік.

Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

 

13. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

15.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 

17.Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від16.06.2016 № 57-к „Про упорядкування структури Дубровицької райдержадміністрації ” із змінами фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.

Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

18. Відповідно до пункту 18 розділу УІ „Прикінцеві та перехідні положення„ Бюджетного кодексу України додатки до рішення сформовані у форматі програмно-цільового методу.

 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                        М.Кухарець


 

 

 

Додатки до рішення 1.rar [43.71 Kb] (cкачувань: 15)

 

 

 

все для dleфильмы и сериалы онлайн hdавтоматический обмен webmoney на приват24android игры, приложения, инструкции, обзоры
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам Зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
Недавно купил отличные оригинальные наушники Monster Beats Studio на http://best-monsters.ru/. Самые последние новости вы всегда узнаете на сайте newslex.ru

Коментарі:

Залишити коментар
Используется технология DLE

Погода


Вгору